Board members 2009 – 2010
Lisa Ligterink (Chairperson)
Johannes Veldt (Secretary)
Liesbeth Hameeteman (Treasurer)
Valeska Dorow (Coordinator internal affairs)
Antonella Klinkhamer (Coordinator external affairs)

910