Board Members 2016 – 2017

Rik Jansen – Chairman
Kevin Bos – Secretary / Vice Chair
Elzemiek Jansen – Treasurer
Elbrich Blonk – Internal Affairs
Noortje de Wit – External Affairs

Left to right: Noortje de Wit (External), Kevin Bos (Secretary), Rik Jansen (Chairman), Elzemiek Jansen (Treasurer), Elbrich Blonk (Internal)

Left to right: Noortje de Wit (External), Kevin Bos (Secretary), Rik Jansen (Chairman), Elzemiek Jansen (Treasurer), Elbrich Blonk (Internal)

Click here for Previous Boards